Détails du sujet

Fiche4 verbe

--

Toutes les cartes

Donner

أعطى يعطي أعطِ إعطاء 

أعطني المفتاح


Prendre en photo,

Photocopier

صور يصور صور تصوير 

صور الرجل الاشجار


Demander

طلب يطلب أطلب طلبلب

أطلب العام لكي تَفوزَ


Rejoindre

 

التحق يلتحق التحق التحاق

التحق بأصحابك


Commencer

بدأ يبدأ ابدأ بدأ 

بدأ الدرس


Apprendre

تعلم يتعلم تعلم تعلم

تعلم من الكبير


Comprendre

فهِم يفهم افهم فهم

افهم جيدا


Écrire 

 

كتب يكتب أكتب كتابه

كتب الكاتب الكتاب


Répéter

ردد يردد ردد ترديد

ردد الاذان 


Discuter

تكلم يتكلم تكلم تكلم

تكلم محمود مع عمر


Parler avec

كلم يكلم كلم تكليم

كلم محمود عمر


Conseiller

نصح ينصح انصح نُصح

نصح الأب ابنه


S'arrêter 

توقف يتوقف توقف توقف

توقف الرجل قي الشارع


Regarder vers

نظر ينظر أنظر نظز

لا ينظر المسلم الى الحرام


Signer

وقّع يوقع وقع توقيع

وقع المدير على الورقة


Revenir 

رجع يرجع ارجع رجوع

رجع الطالب قي الفصل


Être ou avoir fini

انتهى ينتهي انته انتهاء

انتهى الطالب الامتحان


 Acheter

اشترى يشتري اشتر اشتراء

يشتري الأب السيارة


Vendre

باع يبيع بِع بيع

يبيع الأب الدراجة


Rigoler

ضحك يضحك اضحك ضحك

اضحك معي